Διευθυνσιογράφος

  • Εκτύπωση

Είναι η απλή έκδοση του προγράμματος ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, πλην όμως πλήρης, στην αξία των 50+Φ.Π.Α. =62.00 ευρώ. Υπάρχει και η πιο επαγγελματική έκδοση ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 32, που απευθύνεται σε επαγγελματίες του είδους, δηλ. σε επιχειρήσεις που η δουλειά τους είναι η αποστολή διαφημιστικής αλληλογραφίας.