Ρωτήστε μας

Adaptor SCSI-I Terminator CN50 male pass

scsi_terminator_50pol_centronics9


Χαρακτήρες που γράφηκαν: